Bøgegården 0-6 års

Velkommen til Bøgegårdens 0-6 års grupper

Vi er opdelt på 6 stuer, i to huse Egen og Birken. Vi har 3 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper.

I Birken er:
Andestuen: 0-3 år
Pingvinstuen: 0-3 år
Løvestuen: 0-3 år
Spillopperne: 3-4 år

I Egen er:
Søtroldene: 4-5 år
Skovtroldene: 5-6 år (førskole gruppen)

Til hver stue er der tilknyttet 3 pædagoger/medhjælper.
I begge huse har vi vores fællestorv, hvor vores køkkener også er placeret.
Vi har to legepladser. En til vuggestuebørnene og en til børnehavebørnene.
På Bøgegården arbejder vi med det enkelte barns udvikling, i forhold til at kunne indgå i forpligtende fællesskaber. Vi ønsker at skabe et trygt miljø, hvor det enkelte barn vil føle sig set og hørt.
Vi prioriterer børns venskaber, så de får de bedst mulige kompetencer for at udvikle deres sociale relationer.

Bøgegårdens vuggestuer
Vi ønsker at lave alderssvarende aktiviteter, for at skabe en spændende og lærerig hverdag for både store og små. For vuggestuebørnene betyder det, at vi 2 gange om ugen deler børnene op i alderen 1-2 år (minigruppen) og 2-3 år (storgruppen)
Formålet er ligeledes, at skabe relationer mellem børene på tværs af stuerne.
For de 1-2 årige har vi i minigruppen fokus på sang, musik og rytmik i mindre og roligere rammer.
De 2-3 årige vil vi udfordre både grov – og finmotorisk. Vi vil blandt andet
Ydermere vil storgruppen gå på besøg hos spillopperne, for at give børnene mulighed for at lære de voksne og stuen at kende. På den måde skaber vi en rolig og blid overgang fra vuggestue til børnehave.

Bøgegårdens børnehaver
Her lægger vi vægt på venskaber, selvværd, sprog og læring.
Vi mener at ved at lære børnene at sætte ord på deres følelser og anerkende barnets virkelighed for barnets egen, lærer vi dem også at sige og vælge til eller fra ud fra deres egen selvstændige meninger.
Da vi ønsker at give børnene de bedst mulige rammer for læring og udvikling, har vi valgt at aldersopdele vores børnehaver således:
Spillopperne: 3-4 år
Søtroldene: 4-5 år
Skovtroldene: 5-6 år

Ved at aldersopdele børnene kan vi arbejde målrettet med børnegruppen, da de alle ligger på samme udviklingstrin. Vi har derfor også de bedste forudsætninger for at se hvem der skal have hjælp med evt. udfordringer, fx sprog/udtale, hensigtsmæssige relationer, sociale kompetencer og det enkelte barn selvværd. Samtidig vil det enkelte barns forcer blive synlig og vi kan via barnets styrke sider højne barnets følelse af sig selv.
På legepladsen er alle tre stuer repræsenteret. Her er der også mulighed for at lære alle de voksne fra Børnehaverne at kende.
Vi er opmærksomme på, at vi præsenterer børnene for en del skift igennem deres børnehave tid. Derfor er det yderes vigtigt for os, at forbereder børnene på det nye skift, ved blandt andet at gå på besøg to gange om ugen, når tiden nærmer sig til en overflytning. Det har vi haft stor succes med, da børnene får mulighed for at lære de nye pædagoger at kende inden de starter på deres nye stuer.
Vores erfaring har viser os, at børnene føler sig trygge og hurtigt falder til i deres nye omgivelser. Og vi ser det bestemt som en bonus, at vi kan tilbyde børnene at blive sammen med alle deres venner igennem hele deres børnehave tid.

Fælles for hele 0-6 års gruppen
Vi lægger stor vægt på den gode dialog mellem forældre og personale. Derfor høre vi gerne fra jer, hvis der skulle være noget, I undrer jer over.
Vi ønsker at give jer en mulighed for, at følge med i jeres barns hverdag dette har vi valgt, at gøre på følgende måde.
Hver måned vil I modtage en aktivitetsplan fra jeres barns stue.
Nyhedsbrevet fra 0-6 års gruppen, vil lægge på hjemmesiden hver 3 måned. (www.bogegaarden.dk)
Hver 3 måned vil I ligeledes modtage stuenyt fra jeres barns stue.
Hver dag vil der blive hængt en seddel op ved stuen, hvor dagens aktiviteter er beskrevet.
Læreplanerne står fremme, og er til fri afbenyttelse.
2 gange om ugen vil der være et opslag fra storgruppen ved kontoret i Birken.
Forældreinfo- tavle ved indgangen til Birken.
Har I spørgsmål om institutionen, er I altid velkomne til at kontakte os.

Vi ses i Bøgegården